Home / For ungdom og ungdomsarbeidere

For ungdom og ungdomsarbeidere

For ungdom og ungdomsarbeidere

Engasjerte ungdommer og ungdomsarbeidere kan søke støtte til flere typer prosjekt innen Erasmus+.

Programaktivitetene i Erasmus+ er organisert under tre hovedtiltak: mobilitet, samarbeid og policy.

Frivillig arbeid gjennom Det europeiske solidaritetskorpset

Det europeiske solidaritetskorpset er et nytt EU-program. Frivillig arbeid (Europeisk volontørtjeneste/ EVS), som tidligere var en del av Erasmus+, er nå flyttet inn i solidaritetskorpset.

Les mer om Det europeiske solidaritetskorpset

Aktiv_ungdom

Gruppeutveksling

Gjennom en gruppeutveksling kan ungdomsgrupper fra to eller flere land møtes, bli kjent og samarbeide om ulike temaer. Gruppeutvekslinger kan ikke være pensumrelaterte aktiviteter gjennom skole. Frivillige organisasjoner, offentlige ungdomstiltak og uformelle ungdomsgrupper er hovedmålgruppe, og ikke-formell læring skal være i fokus.

Les mer om mulighetene for utveksling mellom ungdomsgrupper innen Erasmus+.  

Opplæring for ungdomsarbeidere

Jobber organisasjonen din med ungdom? Styrk kvaliteten på ungdomsarbeidet ved å gi inspirasjon og enda mer kunnskap til ungdomsarbeiderne. Søk om støtte til å arrangere studieturer, opplæringskurs, jobbhospitering eller andre opplæringsaktiviteter.

Les mer om mulighetene for mobilitet for ungdomsarbeidere innen Erasmus+.

Strand_ungdom

Strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap skal støtte langsiktig faglig samarbeid mellom organisasjoner som jobber innenfor ungdomsfeltet. Partnerskapene skal ha som mål å utvikle, overføre og gjennomføre nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i ungdomsarbeidet og læring på tvers av landegrensene.

Tverrsektorielle strategiske partnerskap mellom ungdoms-, utdannings- og opplæringsfeltene kan også støttes.

Les mer om mulighetene for strategiske partnerskap innen Erasmus+.

Halil

Ungdomsinitiativ 

Ungdommer mellom 13 og 30 år kan søke om støtte til ungdomsinitiativ. Dere må gjennomføre prosjektet med ungdommer fra et annet europeisk land. Det er for eksempel mulig å søke om støtte til å gjennomføre et sosialt tiltak, et kulturprosjekt eller starte et sosialt entreprenørskap.

Les mer om mulighetene for ungdomsinitiativ innen Erasmus+

Ungdomspolitiske møter

Slike møter skal være en arena der ungdom kan dele og diskutere sine meninger om aktuelle politiske saker med politikere og beslutningstakere lokalt, regionalt, nasjonalt og transnasjonalt. 

Les mer om støtte til ungdomspolitiske møter innen Erasmus+.

Sittende