Home / For studiespesialiserende

For studiespesialiserende

For studiespesialiserende

Erasmus+ kan være et verktøy for strategisk utvikling av norske skoler. Mulighetsrommet er stort.

Norske skoler kan samarbeide med andre skoler, men også med bedrifter, lokalmiljø og utdanningsinstitusjoner på andre nivåer.

Programaktivitetene i Erasmus+ er organisert under tre hovedtiltak: mobilitet, samarbeid og policy. 

Mobilitet for ansatte i skoler

Ansatte i skoler kan få midler til å:

 • Delta på europeiske etterutdanningskurs
 • Undervise ved en skole i Europa
 • Hospitere i en skole i Europa

Les mer om mobilitet for ansatte innen Erasmus+.  

Collage studiespesialiserende

Faglig samarbeid med strategiske partnerskap

Norske skoler kan gjennom strategiske partnerskap få støtte til samarbeidsprosjekter med europeiske partnere. Partnerskapene kan variere i størrelse og innretning: 

 • Mindre skolepartnerskap
 • Partnerskap mellom lokale eller regionale utdanningsmyndigheter
 • Større partnerskap mellom minst tre organisasjoner 
 • Tverrsektorielle partnerskap, hvor aktivitetene og resultatene bidrar til å øke kvaliteten på opplæringen i flere sektorer

Les mer om strategiske partnerskap innen Erasmus+.

Policy: strategisk satsing på utdanning og innovasjon

Erasmus+ har også et tiltak, Policy, som retter seg mot større aktører og myndigheter. Policy er et overordnet, strategisk tiltak under Erasmus+ som skal legge til rette for og forsterke satsningene på utdanning og innovasjon i EU, slik som Europa 2020 og den europeiske ungdomsstrategien.

Policy inneholder en rekke virkemidler som i hovedsak kan deles inn i følgende tiltak:

 • Kunnskapsutvikling innenfor utdanning, opplæring og ungdom
 • Fremtidsrettede utdannings- og innovasjonstiltak
 • Samarbeid med internasjonale organisasjoner
 • Dialogmøter mellom ungdom og utdanningsaktører

Policy er et sentralisert tiltak som forvaltes av Europakommisjonen.