Home / For skole og barnehage

For skole og barnehage

Glede i barnehagen

Erasmus+ rommer tiltak som kan gi internasjonal erfarings- utveksling og mulighet for strategisk utvikling av skoler og barnehager.   

Norske skoler kan samarbeide med andre skoler, men også med bedrifter, lokalmiljø og utdanningsinstitusjoner på andre nivåer. 

Programaktivitetene i Erasmus+ er organisert under tre hovedtiltak: mobilitet, samarbeid og policy. 

Mobilitet for ansatte i skoler og barnehager

Ansatte i skoler og barnehager kan få midler til å:

 • Delta på europeiske etterutdanningskurs
 • Undervise ved en skole/barnehage i Europa
 • Hospitere i en skole/barnehage i Europa

Les mer om mobilitet for ansatte innen Erasmus+.

Collage fra barnehage

Faglig samarbeid med strategiske partnerskap

Norske skoler kan gjennom strategiske partnerskap få støtte til samarbeidsprosjekter med europeiske partnere. Partnerskapene kan variere i størrelse og innretning:  

 • Mindre skolepartnerskap
 • Partnerskap mellom lokale eller regionale utdanningsmyndigheter
 • Større partnerskap mellom minst tre organisasjoner 
 • Tverrsektorielle partnerskap, hvor aktivitetene og resultatene bidrar til å øke kvaliteten på opplæringen i flere sektorer

Les mer om strategiske partnerskap innen Erasmus+ .

Barneskole collage

Policy: strategisk satsing på utdanning og innovasjon

Erasmus+ har også et tiltak, Policy, som retter seg mot større aktører og myndigheter. Policy er et overordnet, strategisk tiltak under Erasmus+ som skal legge til rette for og forsterke satsningene på utdanning og innovasjon i EU, slik som Europa 2020 og den europeiske ungdomsstrategien.  

Policy inneholder en rekke virkemidler som i hovedsak kan deles inn i følgende tiltak:

 • Kunnskapsutvikling innenfor utdanning, opplæring og ungdom
 • Fremtidsrettede utdannings- og innovasjonstiltak
 • Samarbeid med internasjonale organisasjoner
 • Dialogmøter mellom ungdom og utdanningsaktører

Policy er et sentralisert tiltak som forvaltes av Europakommisjonen.