Home / For idrett

For idrett

For idrett

Sport- og idrettssatsningen innenfor Erasmus+ skal fremme godt styresett og bidra til å håndtere grenseoverskridende utfordringer innenfor idretten.

Innenfor idrettsfeltet støtter Erasmus+ tiltak som fører til utvikling, overføring og implementering av nye, innovative ideer og praksis på europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Idrettstiltakene vil også kunne bidra til å utvikle en europeisk dimensjon innenfor idrett, med økt samarbeid og harmonisering mellom idrettsorganisasjoner. Erasmus+ Sport bygger på EU-kommisjonens arbeidsplan for idrett.

Hvilke tiltak støttes?

Erasmus+ støtter europeiske prosjekt med fokus på

 • økt fysisk aktivitet
 • sosial inkludering
 • god ledelse
 • likestilling mellom menn og kvinner
 • dobbelkarrierer (idrett og utdanning)
 • kampen mot vold og diskriminering

En rekke tiltak innen idrett kan få støtte gjennom Erasmus+, slik som 

 • internasjonale samarbeidsprosjekt
  Støtte til internasjonale samarbeidsprosjekter som støtter utvikling, overføring og implementering av innovativ praksis innen idrett og fysisk aktivitet.
 • ikke-kommersielle europeiske idrettsarrangement
  Støtte til organisering og gjennomføring av europeiske idrettsarrangement som involverer idrettsaktører fra minimum 12 programland.
 • tiltak som styrker grunnlaget for politikkutforming
  Støtte til innsamling og deling av kunnskapsgrunnlag for å bedre forståelsen av deltakelse i idrett i Europa, korrupsjon, diskriminering, vold og doping.

Hvem kan få støtte?

Mange ulike organisasjoner kan få støtte gjennom Erasmus+ Sport, blant andre:

 • Offentlige idrettsorganisasjoner.
 • Idrettsforeninger og klubber på alle nivå.
 • Organisasjoner som er aktive i å fremme fysisk aktivitet, inkludert sosial inkludering i idrettsaktiviteter.
 • Arrangører innenfor idrettssektoren.

Mer informasjon

Mer informasjon finner du på Dikus nettsider .

Idrettstiltakene administreres av Europakommisjonens Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Europakommisjonens nettsider  kan du lese mer om de sentraliserte tiltakene.