Home / For ungdom og ungdomsarbeidere

For ungdom og ungdomsarbeidere

For ungdom og ungdomsarbeidere

Engasjerte ungdommer og ungdomsarbeidere kan søke støtte til flere typer prosjekt innen Erasmus+.

Programaktivitetene i Erasmus+ er organisert under tre hovedtiltak: mobilitet, samarbeid og policy.

Individuell mobilitet for ungdom (Europeisk volontørtjeneste)

Ungdom mellom 17 og 30 år kan bruke 2-12 måneder av sin tid til å arbeide frivillig for organisasjoner i Europa og nærområdene. Tema for prosjektene de arbeider i kan være for eksempel kultur, miljø, helse, idrett, barne- og ungdomsarbeid, arbeid med funksjonshemmede eller sosial inkludering. Det stilles ingen krav til karakterer, utdanning eller annen formell kompetanse, og de fleste utgiftene er dekket.

Norske organisasjoner kan også ta i mot frivillige til sine prosjekter, og gjennom dette få inspirasjon utenfra og hjelp til å gjennomføre aktiviteter. Vertsorganisasjonene er fra frivillig eller offentlig sektor og mottar et månedlig beløp som tilskudd til å dekke utgiftene for volontørene.

Les mer om mulighetene for frivillig arbeid innen Erasmus+.

Ungdom collage

Mobilitet for ungdomsgrupper

Gjennom prosjekttypen Gruppeutveksling kan ungdomsgrupper fra to eller flere land møtes, bli kjent og samarbeide om ulike temaer. Gruppeutvekslinger kan ikke være pensumrelaterte aktiviteter gjennom skole. Frivillige organisasjoner, offentlige ungdomstiltak og uformelle ungdomsgrupper er hovedmålgruppe, og ikke-formell læring skal være i fokus.

Les mer om mulighetene for utveksling mellom ungdomsgrupper innen Erasmus+.  

Mobilitet for ungdomsarbeidere

Ungdomsarbeidere kan delta i eller selv arrangere kompetansehevende aktiviteter som

  • Hospitering
  • Studietur
  • Kontaktmøte
  • Seminar
  • Opplæringskurs

Les mer om mulighetene for mobilitet for ungdomsarbeidere innen Erasmus+.

Strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap skal støtte langsiktig faglig samarbeid mellom organisasjoner som jobber innenfor ungdomsfeltet. Partnerskapene skal ha som mål å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i ungdomsarbeidet og læring på tvers av landegrensene.

Tverrsektorielle strategiske partnerskap mellom ungdoms-, utdannings- og opplæringsfeltene kan også støttes.

Les mer om mulighetene for strategiske partnerskap innen Erasmus+.

Ungdomspolitiske møter

Slike møter skal være en arena der ungdom kan dele og diskutere sine meninger om aktuelle politiske saker med politikere og beslutningstakere lokalt, regionalt, nasjonalt og transnasjonalt. Prosjekttypen er tett knyttet til EUs strukturerte dialog på ungdomsfeltet, og skal i medlemslandene også være en støtte til denne prosessen.

Les mer om støtte til ungdomspolitiske møter innen Erasmus+.