Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Norske aktører kan delta i prosjekter på alle disse feltene i programperioden som løper fra 2014 til 2020.

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Programmet samler EUs tidligere programmer innen utdanning, ungdom og idrett til ett integrert program. Erasmus+ gjelder for perioden 2014-2020 og bygger blant annet på strategien Europa 2020.  

Les mer om Erasmus+.

Søk frem gode prosjekteksempler og prosjektresultat fra hele Erasmus+ programmet i databasen "Erasmus+ Projects Platform".

Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) er nasjonalt kontor for utdannings- og idrettsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Aktiv Ungdom) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen av programmet.

Kontakt